Weryfikacja rozliczeń podatkowych marynarzy przez organy podatkowe

Weryfikacja rozliczeń podatkowych marynarzy przez organy podatkowe

2024-02-07

 

Należy pamiętać, że organ podatkowy badając prawa do ulg, np. abolicyjnej bazuje na dokumentach. Dla marynarza oznacza to konieczność zgromadzenia dowodów, dotyczących w jakiej formie i dla jakiego armatora pracował oraz w razie powstania wątpliwości udzielenia jednoznacznych i precyzyjnych wyjaśnienia dla organu podatkowego.

W tym celu należy przygotować np. umowy o pracę, książeczkę marynarską, stosowne zaświadczenia o zatrudnieniu, certyfikaty statkowe itp.

Jak wynika z problematyki spraw rozpatrywanych przez organy podatkowe, które później znajdują swój finał w sądach administracyjnych – spory dotyczą m.in. faktu, czy jednostka na której pracuje marynarz jest czy była eksploatowane w transporcie międzynarodowym.

Od kilku lat wszystkie nietypowe dla aparatu skarbowego statki są traktowane jako nieeksploatowane w transporcie międzynarodowym np. statki sejsmiczne, kablowce, FPSO, co nie znajduje poparcia w przepisach. Z drugiej strony trzeba wiedzieć,  że praca na statku przemieszczającym się w ruchu wahadłowym pomiędzy dwoma portami jednego państwa (tzw. mały kabotaż) – nie jest kwalifikowane jako transport międzynarodowy

Z uwagi na fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba czynności sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe wobec marynarzy, w tym również skutkujących nie zasadnymi wezwaniami do korekt prawidłowych zeznań podatkowych, z której to korekty wynikać ma dopłata podatku – zalecane jest zachowanie dużej rozwagi co do treści wyjaśnień, udzielanych organom podatkowym lub skorzystanie z usług procesualnych pełnomocników np. doradcy podatkowego.