Ulga abolicyjna co to?

Ulga abolicyjna co to?

2024-02-07

 

Przysługuje zarabiającym za granicą, a konkretnie w kraju, którego nie dotyczy  zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23c PIT, z którym mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidującą metodę proporcjonalnego odliczenia. Ulga pozwala obniżyć płacony w Polsce podatek.  W 2021 r. ulga abolicyjna została ograniczona do 1360 zł.

Niektórych podatników owo limitowanie jednak nie dotyczy. Są to osoby, które wykonują pracę poza terytorium lądowym. Marynarze, piloci, stewardesy czy pracujący na platformach wiertniczych w zeznaniach rocznych mogli wykazać ulgę bez ograniczeń. Oznacza to, że dochody zagraniczne marynarzy są wciąż efektywnie zwolnione z opodatkowania w Polsce, co pozwala im na uniknięcie podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy od wspomnianego dochodu zapłacili już podatek poza Polską.

Z praktyki wynika, że wykazujący nielimitowaną ulgę abolicyjną są zazwyczaj wzywani do urzędów skarbowych, w związku z złożeniem zeznania rocznego gdzie ulgę abolicyjną uwzględnioną. Może to wynika z faktu, że organ podatkowy nie wie, że konkretny podatnik jest marynarzem. Warto – korzystając z nielimitowanej ulgi abolicyjnej – zawrzeć choć krótką adnotację co do źródła przychodu w składnym zeznaniu podatkowym, np. rubryce np.: ,,Informacje dodatkowe” (PIT-36 – poz. 524).

Stanowisko, że do rozliczenia dochodów z uwzględnieniem ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości (bez stosowania limitu) uprawnieni są podatnicy osiągający zagraniczne dochody poza terytorium lądowym państw, w tym m.in. marynarze potwierdzono w Objaśnieniach Podatkowych wydanych przez Ministra Finansów w sierpniu 2021 r., a dotyczących art. 27g ustawy o PIT. Do sytuacji marynarzy odniesiono się  w Objaśnieniach dwukrotnie:

 

Przykład 1

Pan Wojciech jest polskim rezydentem podatkowym pracującym na pokładzie statku morskiego pływającego na Oceanie Indyjskim. Statek, na którym pracuje Podatnik jest eksploatowany w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Czy w stosunku do dochodów osiągniętych w 2021 r. pan Wojciech ma prawo odliczyć kwotę ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości (bez zastosowania limitu wynoszącego 1360 zł)?

Tak. Podatnik wykonuje pracę najemną poza terytorium lądowym państw. W związku z tym, podatek obliczony zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia można pomniejszyć o kwotę ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości.

 

Przykład 2

Pan Jakub jest polskim rezydentem podatkowym. Podatnik jest zatrudniony przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Norwegii na platformie wiertniczej znajdującej się na Morzu Północnym, w obszarze morza terytorialnego Norwegii. Czy obliczając podatek od dochodów uzyskanych w 2021 r. Podatnik ma prawo odliczyć ulgę abolicyjną w pełnej wysokości?

Tak. Miejsce wykonywania pracy przez Podatnika znajduje się poza terytorium lądowym państw. W związku z tym, rozliczając dochody za 2021 r. Podatnik ma prawo odliczyć pełną kwotę ulgi abolicyjnej.

 

Podsumowując, w Objaśnieniach MF wskazano, że prawo marynarzy do skorzystania z ulgi abolicyjnej nie jest zależne od typu jednostki, na której praca jest wykonywana. MF potwierdziło również w Objaśnieniach,  że ulga abolicyjna (bez limitu) ma zastosowanie zarówno do marynarzy pracujących na statkach, jak i innych jednostkach pływających: jak platformy wiertnicze.

W tym miejscu trzeba jednak zastrzec, że analizowane Objaśnienie MF, choć korzystne dla marynarzy nie stanowią w Polsce źródła prawa i mogą być dowolnie stosowane przez urzędników.